Een aantal voorbeelden van behandelde schilderijen in het atelier:

1. Verwijdering van een laag vuil en een vergeelde vernislaag.

Een schilderij wordt in de loop der jaren vuil, bijvoorbeeld door rookaanslag, en een vernislaag kan vergelen. Hierdoor vervagen de fijne kleurnuances, de contrasten en de accenten in het beeld. Door het verwijderen van de vuil- en/of vernislaag, en het daarna aanbrengen van een nieuwe laag vernis, wordt een schilderij weer meer zoals oorspronkelijk door de kunstenaar bedoeld.

schilderij restauratie

Schilderij tijdens schoonmaak.
De linkerhelft is ontdaan van vuil en vergeelde vernis. Op de rechterhelft zijn beiden nog aanwezig.

2. Vastzetten van een loslatende verflaag. Retoucheren van lacunes.

Slechte bewaaromstandigheden kunnen leiden tot verfverlies.

schilderij restauratie - voor

Voor

schilderij restauratie - na

Na


3. Herstel van een scheur in een doek.

Voor

Na

4. Verwijdering van oude overschilderingen, aangebracht bij een eerdere restauratie.

Voor

Na